APC Logo

Realizacje

Gorzelnia i biogazownia

Obiekt: Gorzelnia rolnicza produkująca alkohol etylowy ogólnego przeznaczenia wraz z biogazownią

Lokalizacja: Żabice, k. Chojnowa

Inwestor:  Grupa Producencka „ AGRO-ŻABICE” Sp. z o. o.

Forma realizacji: generalne wykonawstwo

Wielkość obiektu: 12 060,00 m2

Okres realizacji:  listopad 2017 - wrzesień 2018

Opis

Budowa gorzelni rolniczej:
- budynek gorzelni z kotłownią i cz. socjalną= 1 000 m2
- taca magazynu etanolu = 400 m2
- 2 kompleksy silosów zbożowych wraz z koszam= 2 000 m2
- 6 zbiorników buforowych= 300 m2
- chłodnie wentylatorowe= 100 m2
- drogi parkingi i place= 7 000 m2
Budowa instalacji bioelektrowni rolniczej:
- zbiornik przyjęci owy o poj. V= 30 m3 = 40 m2
- zbiornik homogenizacyjny o poj. V = 300 m3= 100 m2
- 2 zbiorniki fermentacyjne o poj. 2 800 m3 każdy = 1 000 m2
- kontener przygotowania biogazu i wymiennikowni = 20 m2
- kontener sterowani i rozdzielni technologicznej= 50 m2
- kontener agregatu kogeneracyjnego= 40 m2
- flary biogazu= 10 m2

Kontakt

APC KONSTRUKCJE
ul. Piękna 74
50-506 Wrocław

tel.:  71 333 21 52
fax.: 71 333 21 53

e-mail: biuro@apckonstrukcje.pl