APC Logo

Realizacje

Osiedle mieszkaniowe TEMAR

Obiekt: Budynek wielorodzinny mieszkalny z garażem podziemnym

Lokalizacja: Wrocław, ul. Kleczkowska 47

Inwestor:  INWEST TEMAR M. Jakubiak, A. Paluszkiewicz Spółka Jawna , 53-301 Wrocław, ul. Ślężna 27B

Forma realizacji: generalne wykonawstwo

Wielkość obiektu: 10 630 m2 PUM

Okres realizacji:  styczeń 2016 – październik 2016

Opis :  Budynek jest trzyklatkowy, usytuowany na północnej części terenu, o rzucie w kształcie zbliżonym do prostokąta wydłużonego na kierunku północ-południe – przybliżone wymiary rzutu to 18 x 100 m; po stronie zachodniej ma (na całej długości budynku) garaż podziemny jednotraktowy o szerokości ok. 15 m; budynek jest podzielony dwiema dylatacjami na trzy segmenty jednoklatkowe.
Wysokość budynku to dwanaście kondygnacji: dziesięć nadziemnych mieszkalnych, jedna nadziemna garażowa i jedna podziemna garażowa. Przekrycie stanowi płaski stropodach pełny. Dwie najwyższe kondygnacje mają rzut mniejszy od powtarzalnych kondygnacji niższych.
Zasadnicza konstrukcja jest betonowa wylewana (stropy, ściany) i murowa – ściany murowane z elementów silikatowych, głównie ścianowa z udziałem szkieletu (z filarami betonowymi wylewanymi); stropy w korpusie budynku są zespolone – wylewane na elementach filigran, w garażu podziemnym (poza korpusem) stropy z prefabrykowanych płyt sprężonych TT o różnych wysokościach, z nadbetonem zbrojonym.

Kontakt

APC KONSTRUKCJE
ul. Piękna 74
50-506 Wrocław

tel.:  71 333 21 52
fax.: 71 333 21 53

e-mail: biuro@apckonstrukcje.pl