APC Logo

Realizacje

Autostrada A4

Obiekt: Autostrada A4 km 544+9988,51 do 549+243,46

Lokalizacja: Województwo podkarpackie: gm. Dębica, gm. Ostrów, gm.Sędziszów Małopolski, gm. Świlcza

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa
Oddział GDDKiA w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów

Wielkość obiektu: 8 obiektów inżynierskich, stali zbrojeniowej – 1 221 730 kg, betonu – 8 264,9 m3

Okres realizacji:  wrzesień 2011 – kwiecień 2012

Opis: Przy tej inwestycji zmagaliśmy się z trudnymi warunkami gruntowymi i pogodowymi. W realizacji nie przeszkodziła nam ostra zima ani krótki czas, jaki mieliśmy na realizacje zadania, pracowaliśmy na dwie a nawet trzy zmiany i zadanie wykonaliśmy z bardzo dobrymi efektami jakości betonu architektonicznego.

Obiekty:
WD-130 - wiadukt drogowy w ciągu drogi gminnej Podlesie Skrzyszowskie - Ostrów nad autostradą A4 w km 544+998,51 projektowanej autostrady.
MDD 12/1 - most w drodze dojazdowej nr12, który ma zadanie przeprowadzenia pod drogą w km 0+90,0, koryta Koziego Potoku w km cieku 1 + 731,85.
MDD 12/2 - most w drodze dojazdowej nr12, który ma zadanie przeprowadzenia pod drogą koryta Koziego Potoku w km 2 + 033,43.
MA-130A/PZDzs 4 - most nad Kozim Potokiem i przejścia dla zwierząt średnich pod autostradą A4 w km 545+375.
WA-131 - wiadukt autostradowego w ciągu autostrady A4 w km 546+263,99 projektowanej autostrady.
WA-132 - wiadukt autostradowego w ciągu autostrady A4 w km 546+800,21 projektowanej autostrady.
WA-133 - wiadukt autostradowego w ciągu autostrady A4 w km 548+266,87.
WA-134/PZM 29- wiadukt autostradowego i przejścia dla małych zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 549+243,46.

Kontakt

APC KONSTRUKCJE
ul. Piękna 74
50-506 Wrocław

tel.:  71 333 21 52
fax.: 71 333 21 53

e-mail: biuro@apckonstrukcje.pl